Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EN101007 EN1c Business Communication 2 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Helinä Lehmus
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Kurssi on tarkoitettu ainoastaan vanhoja 2 op:n pakollisia perusopintoja (vanha EN1a tai vanha EN1b) suorittaneille. Ei enää opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-16.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perusvalmiudet selviytyä päivittäisestä liikeviestinnästä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. tiedusteluja, tarjouksia ja tilauksia. Lisäksi käsitellään ulkomaan maksutapoihin, kuljetuksiin, perintään ja valituksiin liittyvää sanastoa ja menettelytapoja sekä kiinnitetään huomiota sanaston käyttöön ja keskeisiin kielioppirakenteisiin. Pääpaino on kirjallisessa ilmaisussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ryhmä 1 I-II

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja harjoitustehtävät. Osallistuminen opetukseen on mahdollista perustellusta syystä korvata itsenäisellä opiskelulla. Tästä vaihtoehdosta tulee keskustella opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan vanhoja 2 op:n pakollisia perusopintoja (vanha EN1a tai vanha EN1b) suorittaneille.
EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet