Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EN102013 EN12 Independent Studies 1–5 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Helinä Lehmus
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus syventää englannin kielen ja liikeviestinnän taitojaan omatoimisesti opiskellen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely. Lisätietoja suorituksesta saa intrasta englannin kielen ja liikeviestinnän sivuilta tai vastaanottoaikoina (vastuuhenkilö Helinä Lehmus). Tiedustelut sähköpostilla AINOASTAAN siinä tapauksessa, että tarvittavaa tietoa ei saa muilla keinoin. Kurssille ilmoittaudutaan Opsussa. Huom. 5 opintopisteen enimmäislaajuus suoritetaan kahdessa osassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjatentti tai mediaraportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk tai myöhempi ajankohta. Huom! Osallistujat valitaan suoritettujen opintopisteiden perusteella, ei ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin intrassa englannin kielen ja liikeviestinnän sivuilla:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/kielet-ja-liikeviestinta/oppiaineet/englanti/opintojaksot/Sivut/EN12.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business English (Englannin kieli ja liikeviestintä)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet