Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA120001 RA0a Ranskan alkeet 1 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
2015-2016: Eeva Boström, 2014-2015: Eeva Boström (III) ja Anna-Liisa Perennes (IV)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Ranskan alkeet 1 ja Ranskan alkeet 2 muodostavat kokonaisuuden. Suoritettuaan opintojakson Ranskan alkeet 1 opiskelija tuntee kurssilla käytävän perussanaston ja osaa ilmaista itseään harjoitelluissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisimmissa viestintätilanteissa tarvittavia kielioppirakenteita ja ymmärtää selkeää yksinkertaista puhetta.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan kielioppia, sanastoa ja viestintätilanteita sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sanakokeet ja aineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2015-2016: MARTIKAINEN, TIINA; MÄKELÄ, MARJAANA, Parfait! 1, Otava, 2012, kpl 1-7

2014-2015: MARTIKAINEN, TIINA; MÄKELÄ, MARJAANA, Parfait! 1, Otava, 2012, kpl 1-6

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet