Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TJ092803 TJ9/KV15 Verkkoliiketoiminta 6 ECTS
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Jonna Järveläinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Monet suomalaiset yritykset ovat viime vuosien aikana alkaneet kehittää verkkoliiketoimintaansa ja myös pieniä verkkokauppoja ilmestyy tihenevään tahtiin. Tällä kurssilla opiskelija oppii tuntemaan verkkoliiketoiminnan peruskäsitteet, liiketoimintamalleja, sekä tietoturvan, tietosuojan ja kuluttajalainsäädännön perusteet verkkoliiketoiminnassa, sekä verkkomarkkinoinnin ja sosiaalisen median vaihtoehtoja. Lisäksi kurssilla opiskelija oppii arvioimaan verkkosivujen käytettävyyttä, verkkomarkkinoinnin muotojen soveltuvuutta, kokemusviestinnän luotettavuutta verkossa ja tunnistamaan erilaisia liiketoimintamalleja verkossa. Kurssin vierailuluennot tuovat käytännön näkökulmaa ajankohtaisiin verkkoliiketoiminta-asioihin.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista ja kurssille osallistuminen vaatii intensiivistä osallistumista. Luennot suoritetaan viikottaisin lukupiirikeskusteluin annetuista artikkeleista sekä Moodlessa olevilla tehtävillä.
Harjoitukset suoritetaan casekeskusteluin, joissa opiskelijat ratkaisevat kuvitteellisia ja aitoja käytännöllisiä verkkoliiketoimintaan liittyviä ongelmia. Casekeskusteluista saa pisteitä valmistautumisen ja keskusteluaktiivisuuden mukaan. Osan casekeskusteluista voi korvata viikottain Moodleen kirjoitettavalla esseellä, jossa ratkaistaan pienryhmää kiinnostavaa kurssiin liittyvää kysymystä.
Kurssin läpäisemiseen tarvitaan 50 % yhteispisteistä. Pakollista osallistumista ei ole, mutta vain aktiivisella keskusteluosallistumisella voi kurssin suorittaa. Poissaoloja ei voi korvata lisätehtävillä, mutta casekeskustelut voi suorittaa Moodlessa ja lukupiirikeskustelut voi järjestää virtuaalisesti pienryhmässä. Osa kurssin työskentelystä on virtuaalista kaikilla opiskelijoilla, ja kurssilla voi olla tehtäviä jo ennen kuin varsinaiset luennot alkavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luennot 12 t ja keskusteluryhmät 10 t (3 ryhmää + 1 virtuaalinen ryhmä). Kurssi on mahdollista suorittaa myös laajalla annettuun kirjallisuuteen pohjautuvalla esseellä, jos opiskelijalla on aikaisempaa monipuolista osaamista verkkoliiketoiminnasta organisaation näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Pakollinen osallistuminen ensimmäisellä luentokerralla. Arvosanasta puolet määräytyy luentoihin liittyvistä tehtävistä Moodlessa ja lukupiireissä. Toinen puoli tulee casekeskusteluaktiivisuudesta ja keskusteluihin valmistautumisesta. Osan caseista voi korvata ryhmäesseellä Moodlessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Lisätietoja

Jokaiseen perinteiseen ryhmään otetaan enintään 30 opiskelijaa ja virtuaaliseen ryhmään 20 opiskelijaa. Ryhmiä yhteensä 4, joista 1 virtuaalinen Moodle-ryhmä. Opintojaksolle otetaan 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että tietojärjestelmätieteen ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Marketing and International Business
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Information Systems Science)
Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot, KTK (Information Systems Science)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science