Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TM062032 TM3/KV17 Poliittinen maantiede ja Euroopan integraatio 4 ECTS
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Sami Moisio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa 2015-2016

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin alueellisesta kehityksestä ja sen vaikutuksesta Pohjois-Eurooppaan. Lisäksi opiskelija ymmärtää poliittisten ja taloudellisten prosessien vuorovaikutuksen niin Euroopan integraation kehityksen kuin valtioiden muutoksen yhteydessä.

Sisältö

Opintojaksossa johdatetaan poliittisen maantieteen ja geopolitiikan keskusteluun, tarjotaan perustiedot taloudellisten ja poliittisten prosessien yhteenkietoutumisesta sekä syvennytään Euroopan alueellispoliittiseen muutokseen sekä historiallisen kehityksen että ajankohtaiskeskustelun osalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Intensiiviopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.
Kurssi ei ole opetustarjonnassa lukuvuotena 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Moisio, Sami. Valtio, alue, politiikka: Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään. Tampere, Vastapaino 2012.
2. Muu luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Seuraavista vähintään 15 op (Economic Geography)
Department of Marketing and International Business
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese