Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KV200001 KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 ECTS
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Anne Vihakara

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa (1) kertoa kansainvälisen liiketoiminnan keskeisistä kehityssuunnista, (2) selittää miten ja miksi yritykset harjoittavat kansainvälistä liiketoimintaa, (3) kertoa miten ja mistä syistä eri maiden liiketoimintaympäristöt ovat erilaisia sekä kuinka nämä asiat vaikuttavat yritysten toimintaan, (4) osaa kuvailla kansainvälisten yritysten vuorovaikutussuhteita globaalissa taloudessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisen liiketoiminnan keskeisiin käsitteisiin ja ilmiöihin sekä annetaan yleiskatsaus maiden rajat ylittävän yritystoiminnan pääpiirteisiin. Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Toteutustavat

Lukuvuonna 2015-16:

KVY VAIHTOEHTO A (luentokurssi):
Vaihtoehto A on tarkoitettu kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijoille. Opetus periodilla I.

KVY VAIHTOEHTO B (verkkokurssi)
Vaihtoehto B on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin kv. liiketoiminnan opiskelijoille. Sen suorittaminen perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Opintojaksoon ei kuulu luento-opetusta. Verkkokurssi on periodilla IV.


Lukuvuonna 2014-15:
KVY VAIHTOEHTO A:
Vaihtoehto A sisältää luentokurssin KVY "Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet" 14 t. Opintojaksoon kuuluu kirjallinen kuulustelu sekä sähköisiä tenttejä Moodle2:ssa. Kuulustelu ja tentit perustuvat luentoihin, e-kirjaan 1 ja Moodle2:ssa olevaan alla mainittuun oheismateriaaliin 2 ja 3.
KVY VAIHTOEHTO B:
Vaihtoehto B:n suorittaminen perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Opintojaksoon ei kuulu opetusta. Sen sijaan opiskelija tenttii e-kirjan 1, Moodle2:ssa olevan oheismateriaalin 2 ja 3, artikkelit 4 ja 5 sekä suorittaa hyväksytysti sähköiset tentit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti ja Moodle2:ssa olevat sähköiset tentit.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2015-16:

 1. Venkateswaran, N. (2012) International Business Management (e-kirja, saatavana Ebraryssa)
 2. Incoterms 2010 http://www.burhilllogistics.com/content/pdf/Incoterms.pdf tai vastaava
 3. Ulkomaankaupan pankkitoimet https://www.op.fi/media/liitteet?cid=150826941&srcpl=3  tai vastaava

Artikkelit ja muu oheismateriaali löytyvät Moodlesta.

Lukuvuonna 2014-15:

 1. Rao, P. Subba, Introduction to International Business 2010 (ebook, available in Ebrary)
 2. Incoterms 2010  http://www.burhilllogistics.com/content/pdf/Incoterms.pdf
 3. Ulkomaankaupan pankkitoimet  https://www.op.fi/media/liitteet?cid=150826941&srcpl=3
 4. Avloniti, Anthi - Filippaios, Fragkiskos, Unbundling the Differences between Psychic and Cultural Distance: An Empirical Examination of the Existing Measures. International Business Review 23 (2014), pp. 660-674.
 5. Kalinik, Igor – Sarasvathy, Saras D. – Forza, Cipriano, ´Expect the Unexpected´: Implications of Effectual Logic on the Internationalization Process. International Business Review 23 (2014), pp. 635-647.

Lisätietoja

KVY VAIHTOEHTO A: Luentomateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Pakolliset opinnot (International Business)
Department of Accounting and Finance
Department of Marketing and International Business
Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese