Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213091 LOGS21 Toimitusketjujen johtamisen erikoistyö 2–6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli ja Harri Lorentz
Edeltävät opinnot
Vähintään 20 opintopistettä toimitusketjujen johtamisen (ent. logistiikan) opintoja rekisteröitynä.

Osaamistavoitteet

Erikoistyössä yhdistyy yritys-, toimiala- tai makrotason tuntemus johonkin käytännön hankkeeseen tai tutkimuskokonaisuuden osaan. Tavoitteena on perehdyttää projektikokonaisuuden hallintaan sen kaikissa vaiheissa. Työskentely on luonteeltaan hyvin itsenäistä tai tiivistä ryhmätyötä. Kurssin myötä syntyy käytännössä sovellettava lopputulos, hanke tai tieteellisen raportoinnin tuotos. Tulokset pyritään julkaisemaan myös laajemmalle käyttäjäkunnalle joko kirjallisen disseminaation tai muun demonstraation kautta.

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on toteuttaa laaja ryhmätyö erillisen toimeksiannon mukaisesti. Työn aihe liittyy johonkin ajankohtaiseen logistiikan ja toimitusketjujen johtamisen teemaan. Ryhmän kokoamisesta, toimeksiannosta ja ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö 2, 4 tai 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet