Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032800 MAK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Markkinointi
Edeltävät opinnot
Vähintään 20 op markkinoinnin opintoja mukaan lukien MAY ja MA1 sekä MENY1.

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielmatyöskentelyn tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimusprosessin suorittamiseen.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyssä opiskelija hankkii, arvioi ja raportoi tietoa itsenäisesti ja harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan. Kurssilla laaditaan ja esitetään pääasiassa olemassa olevaan lähdeaineistoon perustuva tutkimusraportti, jota kutsutaan kandidaatintutkielmaksi. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Ryhmiä kandidaatintutkielmatyöskentelyä varten on sekä syys- että kevätlukukaudella.
Huom! Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen.

Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.
Ennen työskentelyn alkua opiskelijan on suositeltavaa tutustua Tutkielmantekijän käytännön oppaaseen.
Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I-II tai III-IV

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.

Keväällä 2016 alkaviin kandidaatintutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 5.-18.10.2015 ja syksyllä 2016 alkaviin ryhmiin 8.-21.2.2016. HUOM! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon! Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan ryhmiin kandidaatintutkielman aiheen ja opiskelijoiden kiinnostusalueiden mukaan. Ilmoittautumisyhteyshenkilö: markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi tai amanuenssi.

Jakson voivat suorittaa vain markkinoinnin pääaineopiskelijat.

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet