Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032056 MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 10 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Hannu Makkonen, Helena Rusanen, Joni Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on ymmärrys markkinoinnin johtamisen kentästä ja siihen kytkeytyvistä markkinoinnin strategisista kysymyksistä. Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa yrityksen liikeidean ja strategisten valintojen kytköksen. Opiskelijalla on edellytykset analysoida yrityksen asemaa suhteessa kilpailijoihin ja opiskelija osaa analysoida markkinoiden ja kilpailuympäristön vaatimuksia ja tehdä näiden pohjalta markkinointiratkaisut.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinoinnin strategiseen johtamiseen luentojen, kirjallisuuden ja case-tehtävien avulla. Case-osiossa pohditaan käytännön yritysesimerkkien kautta, miten strategiaa toteutetaan operatiivisella tasolla. Opiskelijat ratkovat yrityselämän ongelmia ja raportoivat ratkaisuehdotuksensa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

1. Luentokurssi MA11.1 "Markkinoinnin strateginen johtaminen" 14 t (5 op, 2 vt, I periodi, Makkonen).
2. Harjoituskurssi MA11.2 "Markkinoinnin strateginen johtaminen, case-kurssi" 18 t (5 op, 3 vt, II periodi, ryhmät 1-4, Rusanen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu MA032057 MA11.1 Markkinoinnin strateginen johtaminen, luennot ja kirja, 5 op (markkinoinnin pää- ja sivuaineopiskelijoille).
Harjoitusosio MA032058 MA11.2 Markkinoinnin strateginen johtaminen, case-kurssi, 5 op (markkinoinnin pää- ja sivuaineopiskelijoille).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2 vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marketing Management, 2nd edition. Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane; Brady, Mairead; Goodman, Malcolm; Hansen, Torben. Pearson Education Limited, England 2012.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032001 MA1/YR11 6-7 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet