Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT04B017 KT6 I/MA29 Instituutiotaloustieteen perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia soveltamaan taloustieteen ajattelutapaa liiketoimintaosaamisen kannalta keskeisiin markkinatalouden ilmiöihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää instituutioiden merkityksen markkinoiden tehokkaassa toiminnassa.

Sisältö

Kurssissa tarkastellaan sopimuskustannuksia, jotka haittaavat sopimustehokkuuteen pääsemistä, sekä näitä kustannuksia alentavia instituutioita. Myös yritysten kyvykkyydet ja kilpailuedut sopimusten hallinnassa ovat huomion kohteena. Kurssissa tulee esille evoluutiotaloustieteen perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KT6 I/ MA29 "Instituutiotaloustieteen perusteet", 14 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT04B017
KT6 I/MA29 "Instituutiotaloustieteen perusteet" ja Moodlessa annettavat harjoitustehtävät, 3 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin osuus 80 % ja harjoitustehtävien osuus 20 % arvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lukuvuosi 2015-16 ei opetustarjonnassa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Institutional Economics. An Introduction, Palgrave Macmillan, Groenewegen, John; Spithoven, Antoon; van den Berg, Annette (2010), 978-0-230-55074-2. Osa III. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Taloustieteen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet