Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YH007703 Alumni Keynote speakers 2 ECTS
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Helena Rusanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelija analysoimaan kuulemiansa käytännön näkökulmia liiketalouden eri ilmiöistä ja urasta liike-elämässä sekä kriittisesti pohtimaan niitä aiemmin oppimiensa teorioiden ja oman kokemusmaailmansa pohjalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia lähtökohtia ja näkökulmia käytännön ilmiöiden tarkasteluun ja osaa ilmaista oman perustellun näkemyksensä reaktiona esitettyihin aiheisiin.

Sisältö

Luentosarja koostuu kuudesta eri liiketalouden ilmiötä ja ekonomin urakehitystä valaisevasta esityksestä, jotka vierailevat TuKKK:n alumnit pitävät. Aiheet kattavat laajasti talouselämän teemoja ja täsmentyvät vierailijoiden mukaan. Aihepiirit koskettavat kansainvälistymistä, markkinointia, johtamista, logistiikka ja rahoitusta ja/tai tilintarkastusta sekä erilaisia ekonomin urapolkuja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja reaktiopaperin kirjoittaminen luennoista ohjeiden mukaisesti. Kurssin täsmällisempi informaatio löytyy Moodlen alueelta, jonne myös reaktiopaperit palautetaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakson pisteet sisällytetään omaan pääaineeseen, kun opiskelijan pääaine on johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousmaantiede, tietojärjestelmätiede, toimitusketjujen johtaminen tai yrittäjyys. Muiden opiskelijoiden suoritus sisällytetään markkinoinnin aineeseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
Valinnaiset opinnot (Operations and Supply Chain Management)
Department of Marketing and International Business
Valinnaiset opinnot (Marketing)
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Accounting and Finance
Vapaavalintaiset opintojaksot (Accounting and Finance)
Department of Accounting and Finance
Department of Marketing and International Business
Toimitusketjujen johtamisen perus- ja aineopintojaksot (Operations and Supply Chain Management)
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Valitse seuraavista 0-12 op (Economic Geography)
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot, KTK (Management and Organisation)
Turku School of Economics
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies