Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH007703 Alumni Keynote speakers 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Helena Rusanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelija analysoimaan kuulemiansa käytännön näkökulmia liiketalouden eri ilmiöistä ja urasta liike-elämässä sekä kriittisesti pohtimaan niitä aiemmin oppimiensa teorioiden ja oman kokemusmaailmansa pohjalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia lähtökohtia ja näkökulmia käytännön ilmiöiden tarkasteluun ja osaa ilmaista oman perustellun näkemyksensä reaktiona esitettyihin aiheisiin.

Sisältö

Luentosarja koostuu kuudesta eri liiketalouden ilmiötä ja ekonomin urakehitystä valaisevasta esityksestä, jotka vierailevat TuKKK:n alumnit pitävät. Aiheet kattavat laajasti talouselämän teemoja ja täsmentyvät vierailijoiden mukaan. Aihepiirit koskettavat kansainvälistymistä, markkinointia, johtamista, logistiikka ja rahoitusta ja/tai tilintarkastusta sekä erilaisia ekonomin urapolkuja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja reaktiopaperin kirjoittaminen luennoista ohjeiden mukaisesti. Kurssin täsmällisempi informaatio löytyy Moodlen alueelta, jonne myös reaktiopaperit palautetaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakson pisteet sisällytetään omaan pääaineeseen, kun opiskelijan pääaine on johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousmaantiede, tietojärjestelmätiede, toimitusketjujen johtaminen tai yrittäjyys. Muiden opiskelijoiden suoritus sisällytetään markkinoinnin aineeseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vapaavalintaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valitse seuraavista 0-12 op (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Valinnaiset opinnot, KTK (Johtaminen ja organisointi)
Turun kauppakorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot