Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MA032131 MA14 B2B-markkinointi 6 ECTS
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-2016: Otto Rosendahl ja Päivi Jokela; lukuvuonna 2014-2015: Leena Aarikka-Stenroos ja Päivi Jokela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää yritysmarkkinoiden toimintalogiikan (esimerkiksi verrattuna kuluttajamarkkinoihin) ja hahmottaa sekä markkinoinnin teoriamallien että markkinointikäytäntöjen peruspiirteet yritysmarkkinointikontekstissa.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi yritysten välisen markkinoinnin keskeisimmät piirteet ja teoreettiset käsitteet. Esimerkkien, kirjallisuuden ja harjoitusten avulla perehdytään b2b-markkinoinnin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Opintojakson teema-alueita ovat asiakasarvo yritysmarkkinoilla, ostotoiminnot ja organisaation ostokäyttäytyminen, verkostotalous, markkinointikanavien kehittäminen ja ylläpito sekä yritysten välinen markkinointiviestintä, teollisuuden ja jakelukanavien markkinointi ja myynti, sekä yritysten avainasiakkuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ellis, Nick, Business-to-business Marketing. Oxford, Oxford University Press, 2011.
2. Vitale, Robert P.; Giglierano, Joseph; Pfoertsch, Waldemar, Business-to-business Marketing: Analysis and Practice. International Edition. Pearson Education Inc. 2011.
3. Artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
Pakolliset opinnot (Marketing)
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese