Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032016 MA22/YR11 Innovaatio- ja tuotejohtaminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Leila Hurmerinta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin merkityksen potentiaalisten innovaatioiden kehittämisessä ja lanseeraamisessa sekä tuotelanseerauksen haasteet niin markkinoiden kuin markkinoivan yrityksen kannalta. Tavoitteena on myös oppia tulkitsemaan yrityksen tuotestrategisiin ratkaisuihin vaikuttavia markkina- ja kilpailuympäristötekijöitä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään yrityksen tuotejohtamisen kokonaiskenttään tuoteidean synnystä ja kehittämisestä tuotteen lanseeraukseen ja hallintaan. Tuotteen lanseerausta tarkastellaan sekä innovoivan yrityksen että asiakkaan näkökulmista. Opiskelija tekee kurssin aikana harjoitustyön lanseerausvaiheessa olevasta potentiaalisesta innovaatiosta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Loppuarvosana muodostuu harjoitustyöstä ja kirjallisesta kuulustelusta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Trott, Paul. Innovation management and new product development. 3rd ed., Harlow, Prentice Hall 2004. Soveltuvin osin. 
  2. Baker, Michael John; Hart, Susan. Product strategy and management. Harlow, FT Prentice Hall 2007. Soveltuvin osin. 
  3. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032030 MA4.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Optional studies (Yrittäjyys)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet