Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032017 MA23 Digitaalinen markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Joni Salminen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
MA1/YR11 Markkinoinnin strateginen johtaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakso tutustuttaa opiskelijat digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisiin osa-alueisiin ja menetelmiin, kuten hakukonemarkkinointiin, sosiaaliseen mediaan ja sisältömarkkinointiin. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee digitaalisen markkinoinnin eri menetelmät ja ymmärtää niiden roolin yrityksen monikanavaisessa markkinointistrategiassa. Hänellä on myös edellytykset suunnitella ja toteuttaa digitaalinen markkinointikampanja ja raportoida sen tulokset.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitustunneista sekä itsenäisestä työskentelystä. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat markkinointikampanjan valitsemalleen yritykselle osana Google Online Marketing Challenge -kilpailua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitusryhmiin osallistuminen on pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Pyyhtiä, Tomi, ym. Digin mitalla: verkkomarkkinoinnin ja -myynnin mittaamisen käsikirja. Mainostajien liitto, 2013.
2. Hakola, Ida; Hiila, Ilona. Strateginen ote verkkoon: tavoita & sitouta sisältöstrategialla. Talentum, 2012.
3. Artikkelipaketti.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032062 MA8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet