Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032019 MA25 Eettinen markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Päivi Jokela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin eettiseen päätöksentekoon liittyvien ristipaineisten vaatimusten luonteen. Opiskelija osaa soveltaa eettisiä käsitteitä ja teorioita eettisten pulmatilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija ymmärtää, että markkinoinnin eettisten ongelmien havaitsemisessa ja ratkaisemisessa tarvitaan tietoa sekä markkinoinnista että etiikasta.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi keskeisten eettisten käsitteiden ja teorioiden perusteet. Lisäksi tarkastellaan eettisen markkinoinnin erityiskysymyksiä, kuten eettisyyttä markkinointitutkimuksessa, tuotejohtamisessa, mainonnassa ja hinnoittelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

1. Luentokurssi MA25 "Eettinen markkinointi" 12 t (INTENSIIVI, Jokela).
2. Markkinoinnin päätöksentekoon liittyvien eettisten pulmatilanteiden havaitseminen ja ratkaiseminen (luennoilla).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla
1. Kotitentti, jolloin opiskelijat kirjoittavat itsenäisen noin 15-25 sivun mittaisen raportin luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Normaali tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk.

Luennot järjestetään kolmen viikon intensiivikurssina.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Ethical marketing. Murphy, Patrick; Laczniak Gene R.; Bowie, Norman E.; Klein, Thomas A. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall 2005.
 2. Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit (8-15 kpl).

Lisätietoja

Opintojakson sisällöstä ja suoritusmuodoista kerrotaan tarkemmin ensimmäisellä luentokerralla.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032060 MA7.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet