Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KV202800 KVK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Edeltävät opinnot
Opiskelijoille, jotka aikovat tehdä tutkielmansa englanniksi, suositellaan opintojakson EN8 suorittamista.

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielmatyöskentelyn avulla pyritään kehittämään valmiuksia tieteellisen tutkimusprosessin suorittamiseen.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyssä opiskelija hankkii, arvioi ja raportoi tietoa itsenäisesti ja harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan. Kurssilla laaditaan ja esitetään pääasiassa olemassa olevaan lähdeaineistoon perustuva tutkimusraportti, jota kutsutaan kandidaatintutkielmaksi. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Ryhmiä kandidaatintutkielmatyöskentelyä varten järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Huom! Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaationlukutaidon perusteiden opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Ennen työskentelyn alkua opiskelijan on suositeltavaa tutustua Tutkielmantekijän käytännön oppaaseen.
Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Vähintään 20 op kansainvälisen liiketoiminnan opintoja mukaan lukien KVY ja KV1 sekä MENY1

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I-II tai 3. vsk III-IV

Lisätietoja

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.
Keväällä 2016 alkaviin kandidaatintutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan sähköisen kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta 5.-18.10.2015 ja syksyllä 2016 alkaviin ryhmiin 8.-21.2.2016.
HUOM! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon! Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan ryhmiin kandidaatintutkielman aiheen ja opiskelijoiden kiinnostusalueiden mukaan. Ilmoittautumisyhteyshenkilö on markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi ja varahenkilö amanuenssi.
Jakson voivat suorittaa vain kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Kansainvälinen liiketoiminta)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet