Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3231 Puheviestinnän perusteet, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Timo Joenpelto

Yleiskuvaus

Puheviestinnän perusteet -kurssi tarjoaa mahdollisuuden kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin käyneellä opiskelijalla on valmiudet analysoida viestintätapahtumaa kokonaisuudessaan ja omaa osuuttaan siinä, hän tuntee omat viestintä- ja vuorovaikutustapansa ja ymmärtää paremmin muiden sekä omaa tapaansa viestiä, osaa osallistua vuorovaikutustapahtumaan erilaisissa viestintätehtävissä.

Sisältö

Ydinsisältöjä ovat tutkimukseen perustuva tieto puheviestinnän peruskäsitteistä ja ilmiöistä, vuorovaikutuksen tavoitteet ja ominaispiirteet, käsitys itsestä viestijänä, analyyttinen ja arvioiva kuunteleminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, viestinnän eettisyys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 25 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

JOKO oppimispäiväkirja TAI essee.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet