Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5012 Valtiosääntöoikeus, Aineopinnot III 10 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veli-Pekka Viljanen

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

-

Toteutustavat

Huom. kuulustelujen ajankohdat kuten Aineopinnot I

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jyränki: Lakien laki (1989).

2. Perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia käsittelevä teos, esim.:

Alexy: Theorie der Grundrechte (1986),

Alexy: A Theory of Constitutional Rights (2002),

Amar: The Bill of Rights (1998),

Clapham: Human Rights Obligations of Non-State Actors (2006),

van Dijk & van Hoof: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (1998 tai uudempi; kuulustelijan kanssa sovittavin osin),

Gearty: Principles of Human Rights Adjudication (2004)

Greer: The European Convention on Human Rights (2007)

Lindfelt: Fundamental Rights in the European Union - Towards Higher Law of the Land (2007)

Nergelius: Konstitutionellt rättighetsskydd (1996),

Rytter: Grundrettigheder (2000),

Trechsel: Human Rights in Criminal Proceedings (2005),

Viljanen, J.: The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law (2003),

Zucca: Constitutional Dilemmas (2007)

3. Eurooppalaista valtiosääntöoikeutta käsittelevä teos, esim.

Rosas – Armati: EU Constitutional Law (2012)

Ojanen: The European Way (1998),

Weiler: The Constitution of Europe (1999),

Weiler - Wind (eds.): European Constitutionalism Beyond the State (2003)

4. Perustuslain tulkintaa tai normikontrollia käsittelevä teos, esim.

Cappelletti: The Judicial Process in Comparative Perspective (1989),

Brewer-Carías: Judicial Review in Comparative Law (1989),

Ely: Democracy and Distrust (1980),

Goldsworthy (ed.): Interpreting Constitutions (2006)

Hirschl: Towards Juristocracy (2007).

Kuulustelijan kanssa voidaan sopia opiskelijan suuntautumisen mukaan muistakin vastaavista teoksista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
4. VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto