Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1001 Velvoiteoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Mika Viljanen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: PO1 ja PO2 TAI Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat -opintojakso.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut kokonaiskuva velvoiteoikeuden keskeisistä kysymyksistä ja niiden ratkaisuperiaatteista.

Sisältö

-Velvoiteoikeuden yleiset opit
-Oikeustoimet
-Vahingonkorvaus
-Eräät sopimustyypit, erityisesti irtaimen kauppa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Ari Saarnilehto: Velvoiteoikeuden pääkohtia

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson kirjallinen tentti on kaksiosainen. Ensimmäinen osa (1 h 55 min) suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa, johon opiskelija varaa itselleen tenttiajan tentin aukioloaikana. Kirjallisen tentin toinen osa suoritetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa. Molemmista tentin osista järjestetään neljä tenttikertaa ja osia ei tarvitse suorittaa samalla tenttikierroksella. Molemmat osat tulee suorittaa hyväksytysti. Tentistä annetaan lisätietoa opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Keväällä 2014 tai sen jälkeen tehdyt opintojakson osasuoritukset (tenttiakvaariotentti ja kirjallinen tentti) ovat voimassa lukuvuoden 2015-2016 tenttikierroksen viimeiseen tenttiin asti (tammikuu 2017). Em. osasuoritukset eivät ole käytettävissä opintojakson osasuorituksina lukuvuodesta 2016-2017 alkaen toteutettavassa uudessa velvoiteoikeuden opintojaksossa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numeroon vaikuttavat molemmat tentit yhtä suurin osuuksin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Saarnilehto, Ari: Pääasiat velvoitteesta, 2005, ISBN 951-030-717-3.

Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet, 2009, ISBN 978-952-14-1374-2.

Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus, 2006, ISBN 978-951-0-30816-5.

Wilhelmsson, Thomas - Sevon, Leif - Koskelo, Pauliine: Kauppalain pääkohdat, 2006, ISBN 952-140-949-5.

Schwenz, Ingeborg & Leisinger, Benjamin: Ethical values and international sales contracts, teoksessaCranston, Ross, Ramberg, Jan & Ziegel, Jacob (eds), Commercial Law Challenges in the 21st Century, Jan Hellner in memorium, Stockholm 2007, s. 249-275 (löytyy osoitteesta http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schwenzer-leisinger.html).

Lisätietoja

1.8.2016 alkavan tutkinnonuudistuksen takia keväällä 2014 tai sen jälkeen tehdyt opintojakson osasuoritukset (tenttiakvaariotentti ja kirjallinen tentti) ovat voimassa lukuvuoden 2015-2016 tenttikierroksen viimeiseen tenttiin asti (tammikuu 2017). Em. osasuoritukset eivät ole käytettävissä opintojakson osasuorituksina lukuvuodesta 2016-2017 alkaen toteutettavassa uudessa velvoiteoikeuden opintojaksossa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto