Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5002 Hallinto-oikeus, Aineopinnot II 8 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Heikki Kulla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan hallinto-oikeuden osa-alueesta.

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tenttikirjallisuudesta on sovittava etukäteen kuulustelijan kanssa. Vaatimuksiin voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää myös muita hallinto-oikeudellisia teoksia.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valinnaisesti kolme seuraavista teoksista (yhteensä noin 1000 sivua):

Aer: Oikeussuojan ulottuvuus hallinnossa

Van Aerschot: Köyhät ja laki

Hakalehto-Wainio, Suvianna: Valta ja vahinko.

Halila: Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista

Hallberg: Hallinto-oikeudellisen valituksen käyttöalasta

Hallberg - Ignatius - Kanninen: Hallintolainkäyttölaki

Hannus - Hallberg: Kuntalaki

Huhtanen: Toimeentulotuen myöntäminen

Hurskainen: Hallintopäätösten perustelemisesta

Kalima: Julkisyhteisöjen hankintatoimi

Koillinen: Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeutena

Kulla: Virantäyttö

Kuusikko: Neuvonta hallinnossa

Laakso: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta

Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus

Mäenpää: Hallintolupa (1992)

Mäenpää: Hallintosopimus

Mäenpää: Hallintoprosessioikeus

Mäkinen: Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto

Posio: Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Rasinmäki: Yksityistäminen kunnallishallinnossa

Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot.

Schwarze - Laakso - Kuuttiniemi: Eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset periaatteet

Siitari-Vanne: Hallintolainkäytön tehostaminen

Suviranta: Virkamiehen ratkaistutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus

Syrjänen: Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa

Tarukannel: Terveydenhoidollinen sijoituspaikkalupa

Tuori: Sosiaalioikeus

Tähti: Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
1. HALLINTO-OIKEUS (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto