Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5006 Kansainvälisen oikeuden merkitys globalisaation aikakaudella 8 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Outi Korhonen, tohtorikoulutettava Mikko Rajavuori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot I ja II

Osaamistavoitteet

(1)opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden opit ja doktriinit laajahkosti
(2)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen välineistön soveltamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita globalisaation aikakaudella
(3)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen asiantuntemuksen merkitystä globalisaatioilmiöiden hallinnassa
(4) opiskelija laatii kirjoitelman (2000 sanaa) ja esittelee siihen liittyviä kysymyksiä, haasteita ja kehityslinjoja aktiivisesti, mielenkiintoa herättävästi, havainnollisesti ja monipuolisesti ryhmän kokoontumisissa ja suullisissa esityksissä

Sisältö

Kansainvälisen oikeuden aineopintoihin III kuuluu kansainvälisen oikeuden doktriinien (oppien) sisältöön sekä globaaliyhteisön oikeudenmukaisuuskysymyksiin liittyviin policy-keskusteluihin perehtyminen ja näiden harjoittelu. Kurssilla syvennetään ja tarkennetaan opiskelijoiden kansainvälisoikeudellisen sääntelyn tuntemusta, käydään läpi esimerkiksi konflikteihin, ympäristöön ja luonnonvaroihin, kehitykseen, talouteen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden toimijoiden sääntelyyn liittyviä policy-kysymyksiä ja viimeaikaisia globaalioikeudellisia trendejä.

Toteutustavat

(1) Seminaaritapaamiset (noin 30 tuntia): seminaariopetus, ryhmäohjaus ja esitelmät
(2) Luku- ja opintopiirit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Vaadittavat suoritukset ja arviointiperusteet:
- kirjoitelma (2000 sanaa) (60%)
- luku- ja opintopiirit (20%)
- suullinen esitys (20%)
- läsnäolovaatimus väh. 75% kaikista tapaamisista

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukumateriaali yhteensä noin 1000 sivua kirjallisuutta

 (1) Yksi seuraavista teoksista (tai sen osa):

- Bronwlie, Ian, Principles of Public International Law (5th ed. tai uudempi, 1998/1999)

- Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law (7th ed. tai uudempi, 1997/2000)

- Cassese, Antonio, International Law (2d ed. tai uudempi, 2005)

- tai saksan- tai ranskankielinen yleisteos

 

(2) Seuraavia teoksia kokonaissivumäärän puitteissa:

- Anghie, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (2007)

- Jackson, John, Sovereignty, the WTO, and the Changing Fundamentals of International Law (2009)

- Cottier, Jackson & Lastra (eds.), International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (2012)

- Crawford & Koskenniemi (eds.), The Cambridge Companion to International Law (2012)

- Bowden, Charlesworth & Farral (eds.), The Role of International Law in Rebuilding Societies after Conflict (2009)

- Birnie, Boyle & Redgwell, International Law and the Environment (2009)

- Koivurova, Timo, Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen (2012)

- Orford, Anne, International Law and Its Others (2006)

- Trubek & Santos (eds.), The New Law and Economic Development, A Critical Appraisal (2006)

- Kennedy, David, The Dark Sides of Virtue, reassessing international humanitarianism (2004)

- Kennedy, David, Of War and Law (2006)

- Marks, Susan, The Riddle of All Constitutions, International Law, Democracy and the Critique of Ideology (2000)

- Marks & Clapham, The International Human Rights Lexicon (2005)

- Charlesworth & Chinkin, The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis (2000)

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2014 JA SL 2015

Opintojaksolle otetaan enintään 4 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen Nettiopsussa alkaa 5.8. klo 8:00 ja päättyy 25.8. klo 15:00.

Ilmoittautumisajankohta syyslukukaudelle 2015 ilmoitetaan myöhemmin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Aineopinnot III (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto