Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3250 KLINIKKAKURSSI II 8 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy lasten, nuorten ja aikuisten kommunikaatioon, oppimiseen, sosiaalisista tilanteista suoriutumiseen ja elämäntilanteeseen liittyvien ongelmiin kohdistuvien arviointien, suositusten ja lausuntojen toteuttamiseen moniammatillisessa työryhmässä.

Sisältö

Orientaatiovaihe sisältää luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä oheiskirjallisuuteen ja testeihin perehtymistä, kummankin kurssin tutkimusvaiheessa opiskelijat tutkivat pienryhmissä 1-2 asiakastapausta ja antavat palautteen asiakkaalle. Seminaarivaiheessa kukin ryhmä esittelee oman asiakastapauksensa. Pienryhmät saavat asiakastyöhön työnohjauksen. Kurssin lopussa opiskelija analysoi kirjallisesti asiakastyön prosessia, omaa selviytymistään ja omia oppimistarpeitaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Luennot, seminaarit, harjoitukset ja asiakastyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Lisätietoja

Logopedian opiskelijoille valinnainen kurssi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet