Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3701 S7.1. Valinnaiset opinnot 1 2–5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot syventävät opiskelijan tietoja joko logopedian alalta tai logopediaan ja pro gradu -tutkielmaan liittyviltä tieteenaloilta.

Sisältö

Sisältö: Logopedian opiskelijoille suositellaan:
a) tutkielman tekoa tukevia metodiopintoja tai tilastotieteen jatkokurssia
b) vaihtoehtoisia opintoja, esimerkiksi logopedian, psykologian, kognitiivisen neurotieteen, fonetiikan, kielitieteen, suomen kielen tai kasvatustieteen/erityispedagogiikan alalta

Vaadittavat opintosuoritukset

Kyseisten kurssien mukaiset, valinnaisista opinnoista
sovitaan logopedian professorin kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numerolla tai hyväksytty/hylätty

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet