Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3111 S1.1. Kirjoitetun kielen häiriöt 2 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kehitykselliset piirteet sekä näihin taitoihin liittyvät oppimisen ongelma-alueet. Opiskelija tuntee häiriöalueen keskeiset arviointimenetelmät.

Sisältö

Lasten, nuorten ja aikuisten kirjoitetun kielen häiriöt sekä niiden arvionti ja kuntoutus.

Toteutustavat

Luento-opetus ja/tai kirjatentti sekä harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Snowling, M. (2000 tai uudempi). Dyslexia. Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet