Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO4144 MP1.3.3. Foniatria B (erityisalueet) 1 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee huuli- ja suulihalkioihin, orofagiaaliseen dysfagiaan ja äänihuulikirurgiaan liittyviä eristyiskysymyksiä.

Sisältö

Velofaryngaalisen insuffisienssin ja orofaryngaalisen dysfagian diagnosointi ja hoito.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Ilmoitetaan myöhemmin. Kurssi järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. HUOM: Kurssin on valinnainen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet