Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3300 S3. Kirjallinen kuulustelu 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee logopedian erityisalojen tietoa.

Sisältö

Opiskelija valitsee ilmoitustaululla/www-sivuilla esillä olevasta kirjallisuusluettelosta noin 600-800 sivua kirjallisuutta ja sopii tenttimisestä professorin kanssa. Yhden teoksen tulisi käsitellä pro gradu -tutkielman aihepiiriä.

Toteutustavat

Ks. lisätiedot oppiaineen ilmoitustaululla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjalista ilmoitetaan www-sivuilla ja ilmoitustaululla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet