Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3500 S5. Tutkielmaseminaari 10 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tieteellisen kirjoittamisen, tutkielman tekemisen ja argumentoinnin taidot kehittyvät.

Sisältö

Opiskelija työstää pro gradu -tutkielmaansa, esittelee työnsä muille seminaariin osallistuville sekä argumentoi valintojaan ja päätelmiään tutkielmastaan käytävässä keskustelussa. Opiskelija osallistuu muiden seminaarilaisten tutkielmista käytäviin keskusteluihin ja toimii yhden tutkielman opponenttina.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Alkaa syksyisin ja jatkuu kevätlukukauden.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Tutkielmaseminaarin alussa opiskelija toimittaa seminaarin vetäjälle maisterivaiheen HOPS-opintosuunnitelman. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden ajan. Pro gradu -tutkielman englanniksi kirjoittavat osallistuvat kurssille Advanced Academic Writing.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy + kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2005). Tutki ja kirjoita (soveltuvin osin). Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet