Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3401 S4. Metodiopinnot IV, 1 2–5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Opinnot syventävät opiskelijan tutkimusmetodisia taitoja.

Sisältö

Opiskelija valitsee tutkielmaansa tukevia metodiopintoja, esimerkiksi tilastotieteen opintoja, laadullisen tutkimuksen kursseja, litterointiin tai videoaineistojen analysointiin liittyviä kursseja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kyseisen kurssin mukainen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numerolla tai hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opiskeluvuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet