Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3222 S2.1. Ohjattu kliininen asiakastyö, valinnainen asiakas 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan valitsemaansa häiriöryhmään liittyvää teoriatietoa toteuttamalla asiakkaan terapiajakson yksilö- tai ryhmäterapiana tai intensiivijaksona. Kuntoutusjaksoon sisältyy kielellisten ja/tai kommunikaatiohäiriön arviointia sekä asiakkaan kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus ohjattuna. Opiskelija harjoittelee hoitojaksoon liittyvien dokumenttien kirjoittamista.

Sisältö

Valinnaisen kliinisen asiakastyön voi suorittaa toteuttamalla terapiajakson yksilö- tai ryhmäterapiana, intensiivijaksona tai logopedista tutkimusaineistoa keräämällä (20 x). Tutkimusaineiston keruuseen on sisällyttävä vastaava määrä asiakastyötä. Toteutus puheterapeutin ohjaamana. Suoritustavasta sovitaan etukäteen professorin kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Asiakaskohtaisesti määräytyvä taustakirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet