Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3230 S2.3. Kliininen harjoittelu 25 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Ohjaajana toimii laillistettu puheterapeutti. Oppiaineessa vastuuhenkilönä professori.
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: logopedian osalta perusopinnot, aineopinnot ja syventävien opintojen teoriaosuudet sekä ohjatut kliiniset asiakastyöt suoritettuina

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti, tekemään puheterapia-asiakkaiden logopedisia arviointeja ja terapiasuunnitelmia sekä toteuttamaan terapioita. Lisäksi hän oppii ohjaamaan asiakkaan lähihenkilöitä sekä toimimaan työryhmän jäsenenä. Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintatapoihin ja muihin puheterapeutin työnkuvaan kuuluviin tehtäviin.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee sosiaali- tai terveydenhuollon puheterapiapalveluja antavassa yksikössä laillistetun puheterapeutin ohjauksessa neljän kuukauden ajan.

Toteutustavat

ks. oppiaineen ilmoitustaulu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

harjoittelu ja hyväksytty harjoittelukertomus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opiskeluvuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet