Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1120 P1. Logopedian perusteet 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskäsityksen logopedian jatkumoina etenevistä opintokokonaisuuksista, logopedian tieteenalasta ja logopedisen kuntoutuksen perusteista. Lisäksi hän oppii logopedian keskeiset peruskäsitteet.

Sisältö

Logopedian opintokokonaisuudet ja opintojen eteneminen jatkumoina. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (HOPS). Logopedian alan keskeisiin tutkimuskohteisiin, logopedisen kuntoutuksen osa-alueisiin ja kuntoutuksen perusteisiin tutustuminen sekä vierailut puheterapeuttien toimintaympäristöissä.

Toteutustavat

Luentokurssi 22 t, tutustumiskäynnit 4 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Oppimateriaalit: Crystal, D. & Varley, R. (1998 tai uudempi). Introduction to language pathology. Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Crystal, D. & Varley, R. (1998 tai uudempi). Introduction to language pathology. Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Lisätietoja

Osallistumisoikeuden rajaus: Kurssille voivat pää- ja sivuaineopiskelijoiden lisäksi osallistua erillisellä hakumenettelyllä fonetiikan/psykologian opiskelijat. Molemmille oppiaineille on vuosittain varattu viisi kiintiöpaikkaa, joita haetaan logopedian professorin kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet