Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1300 P3. Äänentuotto ja äänenlaatu 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua ihmisäänen ja äänentuoton perustekijöihin sekä teoreettisesti että oman äänenkäytön kannalta.

Sisältö

Teoriaosuus tutustuttaa äänen fysikaalisiin, fysiologisiin ja perseptuaalisiin osatekijöihin sekä näiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi esitellään äänen akustisen mittaamisen menetelmiä. Harjoitusosuudessa tehdään omaa ääntä kehittäviä harjoitteita ja tutustutaan oman äänen muuntelumahdollisuuksiin ja äänen käytön rajoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tentti, harjoitustyöt sekä oman äänen harjoitukset.

Oppimateriaalit: Laukkanen, A.-M. & Leino, T. (1999). Ihmeellinen ihmisääni. Sala, E., Sihvo & M Laine, A. (2003) Ääniergonomia ja muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laukkanen, A.-M. & Leino, T. (1999). Ihmeellinen ihmisääni. Sala, E., Sihvo & M Laine, A. (2003) Ääniergonomia ja muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet