Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1501 P5. Metodiopinnot I; logopediset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisten menetelmien ja erityisesti logopedisen tutkimuksen perusteet. Hän hallitsee tieteen peruskäsitteitä sekä osaa hakea ja lukea tieteellisiä artikkeleita. Opiskelija oppii tilastollisten menetelmien peruskäsitteet. Kurssilla tutustutaan kirjastopalveluihin ja plagiointiohjelman käyttöön.

Sisältö

Tieteen peruskäsitteet, tieteellisten artikkelien lukeminen ja argumentointi sekä logopedisen kirjoittamisen perusteet. Kirjaston järjestämä tiedonhaun kurssi. Kurssiin sisältyy omassa oppiaineessa tehtävän tutkimuksen esittelyt.

Toteutustavat

luento- ja harjoituskurssi 34 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ennakkotehtävä ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pring, T. (2005). Research methods in communication disorders (soveltuvin osin). Metsämuuronen, J. (2001, 2. p.). Metodologian perusteet ihmistieteissä. Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet