Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3412 S.4.3. PSYKOLOGINEN ARVIOINTI 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii psykologisen arviointiprosessin taitoja ja osaa jäsentää yksilön ja perheen tutkimiseen liittyvää päätöksentekomallia. Lisäksi hän harjaantuu observointimenetelmän käyttöön osana arviointiprosessia.

Sisältö

Opiskelija perehtyy motivoivan haastattelun teoriaperustaan ja käytäntöihin yksilöarvioinnissa sekä perhehaastattelun periaatteisiin ja toimintamalleihin ja vanhempi-lapsi suhteen arviointiin varhaisessa kehitysvaiheessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Alkukuulustelu, aktiivinen osallistuminen kurssiin, perehtyminen oheislukemistoon ja oppimispäiväkirjan laatiminen.
Alkukuulustelu: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, luvut 1-9. Oheislukemisto: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (luvut 1-7). Lisäksi sopimuksen mukaan artikkeleita.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Alkukuulustelu muodostaa 30% ja oppimispäiväkirja 70% kurssin kokonaisarvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alkukuulustelu: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, luvut 1-9. Oheislukemisto: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (luvut 1-7). Lisäksi sopimuksen mukaan artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet