Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK8952 S.5.3. TILASTO III: EFEKTIKOOT, LUOTTAMUSVÄLIT JA META-ANALYYSI 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä rajoituksia tilastollisen hypoteesin testauksella on, ja hän osaa käyttää sen täydennykseksi efektikokoja sekä luottamusvälejä. Opiskelija hallitsee meta-analyysin menetelmiä, niin että hän kykenee yhdistämään tilastollisesti usean tutkimuksen tulokset ja raportoimaan tämän meta-analyysin tulokset.

Sisältö

Kurssilla käsitellään sitä, miten tilastollista päättelyä ja meta-analyysin menetelmiä voidaan soveltaa tutkimustulosten saavuttamiseksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Demonstraatiot, harjoitustyöt ja kirjallinen kuulustelu: luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cumming, G. (2012). Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet