Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3413 KLINIKKAKURSSI II 8 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2014-2015 Hannele Räihä, lv. 2015-2016 Riikka Korja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

ks. kohta S.4.4.-S.4.5. Moniammatillinen klinikkaopetus

Sisältö

ks. kohta S.4.4.-S.4.5. Moniammatillinen klinikkaopetus

Toteutustavat

28 h luentoja ja harjoituksia, asiakastapauksen/perheen tutkiminen pienryhmässä ja muu tähän liittyvä työ (vähintään 20 h), 16 h työnohjausta pienryhmässä , asiakastyöhön liittyvät väliseminaarit (2x4 h), sekä 16 h seminaarityöskentelyä ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta. Asiakastyöhön liittyy vähintään 20 h itsenäistä pienryhmätyöskentelyä. Asiakastyö aloitetaan kurssin alkuvaiheessa ja luennot sijoittuvat asiakastyön lomaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen kurssiin ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta. Osallistuminen luennoille, asiakastyöhön, työnohjaukseen ja seminaareihin pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet