Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3396 P.3.1. PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Armi Hakanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernin persoonallisuusteorian keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

Sisältö

Persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa
Ks. tarkemmin www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

16 h luentoja, jotka kaikki ovat videovälitteisiä luentoja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Pervin: Science of Personality, 2. painos, luvut 1-4, 7-10 ja 12

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pervin: Science of Personality, 2. painos, luvut 1-4, 7-10 ja 12

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet