Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3395 P.5.1. TUTKIMUKSEN TEON PERUSTEET 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Mika Koivisto

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon perusvalmiudet tutustumalla tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin.

Sisältö

Kurssi järjestetään valtakunnallisena virtuaaliluentosarjana, lisätietoja www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta). Pääaineopiskelijoille kurssiin liittyy myös 4 tunnin paikallinen osuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Seminaari ainoastaan pääaineopiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus. Kurssiin osasuorituksena on toimiminen 2 tuntia koehenkilönä psykologisissa kokeissa.
Pääaineopiskelijoille kuuluu lisäksi seminaarin yhteydessä tehtävä harjoitustyö.
Tenttikirjallisuus: Stanovich: How to Think Straight About Psychology, 10. painos

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stanovich: How to Think Straight About Psychology, 10. painos

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet