Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3431 S.9.2. TYÖHARJOITTELU (P) 30 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Pääaineen syventävät opinnot. Työharjoitteluun osallistumista suositellaan vasta pro gradu -tutkielman valmistumisen jälkeen.

Osaamistavoitteet

Harjoittelu kehittää psykologin työtehtävissä tarvittavia ammattitaitoja. Keskeistä on tieteellisen tutkimustiedon ja ammattikäytännön yhdistämisen opettelu ja ymmärtäminen aidoissa työtilanteissa.

Harjoittelunohjausseminaari:
Tavoitteena on alkavan ammatti-identiteetin rakentumisprosessin tarkastelu sekä osanottajien keskinäisen työnohjauksellisen tuen toteutuminen.
Lisäksi harjoittelun jälkeen pidetään ns. evässeminaari, joka antaa ammatillisia eväitä ja lisää yliopistosta lähtevien opiskelijoiden työelämävalmiuksia opiskelijalähtöisesti.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee yhdellä psykologian sovellusalueella viiden kuukauden ajan. Työharjoittelupaikasta riippuen hän perehtyy erityisesti: 1) yksilön ja yhteisön diagnosointiin, 2) ohjaus- , neuvonta- , hoito- ja kuntoutusmenetelmiin, 3) psykologin työn eettisiin lähtökohtiin ja velvoitteisiin sekä 4) psykologisten palvelujärjestelmien käytännön toimintaan.

Harjoittelunohjausseminaari:
Seminaarissa käsitellään psykologiharjoittelijan työhön ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Seminaari tarjoaa vertaistukiryhmän, jonka puitteissa on mahdollisuus problematisoida käytännössä esille tulleita kysymyksenasetteluja ja tuoda esille omia kokemuksia nuorena työntekijänä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Harjoittelunohjausseminaari:
Työharjoittelu kestää viisi kuukautta, jonka aikana opiskelija osallistuu kolmeen harjoittelunohjausseminaaripäiviin (3 x 7 t) ja evässeminaariin 3 t (yhteensä 24 tuntia).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Harjoittelunohjausseminaari ja evässeminaari:
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja yhden asiakkaan tai asiakasperheen tutkimusprosessin esittely.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoittelukertomuksen kirjoittamisen ja harjoittelupaikanohjaajan täyttämän lomakkeen palauttamisen jälkeen opiskelijan harjoittelu merkitään suoritetuksi opintorekisteriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet