Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3485 S.7.2.2. EMOOTIOPSYKOLOGIA 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Tuomo Häikiö (paitsi sl. 2014 Silja Saarento)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee emootioiden psykologian ja neurofysiologian perusteet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään emootioiden kehittymistä ja adaptiivista merkitystä. Tarkastellaan emootioiden yhteyttä mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja kognitiivisiin toimintoihin.

Toteutustavat

Ajasta ja paikasta riippumattomia offline-verkkoluentoja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Oatley, Keltner & Jenkins: Understanding Emotions, 2. painos

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oatley, Keltner & Jenkins: Understanding Emotions, 2. painos

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet