Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3133 S.7.4.4. TOIMIMINEN MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Hannele Räihä. Kurssivastaavat: Ann-Christin Qvarnström-Obrey (psykologia/ÅA), Pirjo Korpilahti (logopedia/TY)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tilanteisiin ja vaatimuksiin, joita puheterapeutti ja psykologi kohtaa työskennellessään monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Kurssiin sisältyy 8 johdantoluentoa ja ohjattua kenttätyöskentelyä. Kurssin aikana opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia seikkoja, jotka tulee huomioida monikulttuurisessa, ammatillisessa toiminnassa ja erityisesti arviointitilanteissa. Johdantoluentojen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia arvioida ja testata monikulttuurisia lapsia tulkin avustamana ja myös välittää arviointitulokset lasten vanhemmille. Testaustilanteessa logopedian opiskelijat arvioivat lapsen kielellisiä taitoja ja psykologian opiskelijat lapsen kognitiivisia taitoja sekä tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä.

Sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot monikulttuurisesta kommunikaatiosta sekä kaksi- ja monikielisyydestä, on omaksunut syventävää tietoa kliinisestä työskentelystä psykologina tai puheterapeuttina monikulttuurisissa tilanteissa: kuinka kohdata taustaltaan monikulttuurinen asiakas?, on perehtynyt niihin seikkoihin ja ongelmakohtiin, joita monikulttuurinen henkilö kohtaa suomalaisessa yhteiskuntajärjestelmässä, osaa arvioida ja raportoida oman ammattialueensa mukaisia taitoja ja keskustella havainnoista tulkin avustamana, tuntee hallinnollisia ja käytännön ratkaisuja, jotka vaikuttavat monikulttuuriseen klinikkatyöskentelyyn Suomessa.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus, käytännön työskentely sekä ohjantaseminaarit. Luennot pidetään Åbo Akademin tiloissa.

Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

Kurssi on monikielinen; opetuskielenä ja kurssityöskentelyn kielenä voi olla joko suomi, ruotsi tai englanti. Kurssilaisilla tulee siis olla valmiuksia toimia em. kielisessä oppimis- ja opiskeluympäristössä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tenttikirjallisuus ja kliininen kenttätyö sekä siihen kuuluva raportointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi
Kurssin toteutumisajankohta selviää myöhemmin.

Lisätietoja

Psykologian- ja logopedian opiskelijat sekä TY:ssa että ÅA:ssa.
Kurssille valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa, 5 kustakin oppiaineesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet