Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK8954 S.7.4.5. PSYKOLOGINA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA OPPILAITOKSESSA 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Annarilla Ahtola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu psykologin työhön hoivan, kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen yhteisöissä ja organisaatioissa (päiväkoti, koulu, oppilaitos).

Sisältö

Kurssilla käsitellään päivähoidon, koulun ja oppilaitoksen psykologin työn perusteita, puitteita ja käytäntöjä kirjallisuuden, esimerkkien ja harjoitusten kautta. Opiskelija tutustuu myös relevanttiin lainsäädäntöön, historiaan ja muuhun palvelujärjestelmään sekä opetus- ja kasvatustyön perusteisiin ja oppilaan/opiskelijan tukeen eri kouluasteilla.

Toteutustavat

24 tuntia luento- ja seminaarityöskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaareihin, oheiskirjallisuuden lukeminen ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi syksy.
Kurssia ei järjestetä lv. 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet