Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1607 K2 Käytännöllisen filosofian harjoitusseminaari III 6 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz
Edeltävät opinnot
Filosofian aineopinnot ja Johdatus syventäviin opintoihin -kurssi (järjestetään lukukausien alussa ennen varsinaisia seminaari-istuntoja).

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa opiskelija filosofiseen argumentaatioon, tieteellisen esityksen laatimiseen, lähdekirjallisuuden käyttöön ja filosofisten ongelmien itsenäiseen, kriittiseen arviointiin sekä perehdyttää hänet alustavasti tutkielmansa aiheeseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin yhden lukukauden ajan, kirjaston informaatiolukukurssiin osallistuminen, seminaariesitelmän laatiminen ja toimiminen opponenttina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet