Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1402 A1 Filosofian historia II 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen (TF) ja Eerik Lagerspetz (KF)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan on ymmärrettävä filosofian historian ongelmia paitsi aatehistorian myös nykyajan filosofian näkökulmasta.

Sisältö

Filosofian historian keskeisten teorioiden, ajatussuuntien ja klassikkojen tarkastelu.

Toteutustavat

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wedberg: Filosofins historia I–II (myös engl.)

tai kaksi seuraavista:

Irwin: Classical Thought

Cottingham: The Rationalists

Woolhouse: The Empiricists

Solomon: Continental Philosophy since 1750

Pietarinen & Viljanen (eds.): The World as Active Power, johdanto ja luvut 1, 3, 5, 6, 8-11, 13

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet