Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1403 A2 Nykyajan filosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen (TF) ja Eerik Lagerspetz (KF)

Osaamistavoitteet

Perehdyttää ymmärtämään nykyfilosofian ongelmanasettelun juuret 1900-luvun tieteen ja kulttuurin kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

- merkityksen ongelma
- merkityksen ongelma ja fenomenologia
- kieli ja sen rajat
- filosofinen etiikka

Toteutustavat

Luentokurssi tai kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soames: Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Volume 1: The Dawn of Analysis ja

Sajama & Kamppinen: A Historical Introduction to Phenomenology

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet