Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1414 A8 Yhteiskuntatieteiden filosofia 2 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perillä yhteiskuntatieteiden filosofista erityisongelmista ja kykenee soveltamaan tietoaan opiskellessaan yhteiskuntatieteitä.

Sisältö

- yhteiskuntatieteiden erityisluonne
- perehtyminen keskeisiin yhteiskuntatieteiden filosofisiin kysymyksiin

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 Yksi seuraavista:

  1. Kusch: Ymmärtämisen haaste

  2. Rolin, Kakkuri-Knuuttila ja Henttonen (toim.): Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia

  3. Ylikoski & Kokkonen: Evoluutio ja ihmisluonto

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet