Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1416 A10 Oikeusfilosofia 2 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeusfilosofista perinnettä ja on selvillä niistä filosofisista erityiskysymyksistä, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja lain soveltamiseen.

Sisältö

- oikeus yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena
- oikeusfilosofian perinteet
- perehtyminen oikeusfilosofian erityiskysymyksiin kuten oikeudenmukaisuuden ja rankaisemisen ongelmiin

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista:

Dworkin: Law’s Empire

Hart: The Concept of Law

Lagerspetz: Opposite Mirrors

Lagerspetz: Oikeusajattelun vuosisata

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet