Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1409 A11 Tieteenfilosofia II 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut sisältö-kohdassa mainittuja aiheita koskevaan kirjallisuuteen.

Sisältö

Tiede ja näennäistiede; tieteen rationaalisuus, objektiivisuus ja arvot; alideterminaatio; selitysmallit; empirismi; tieteellinen realismi

Vaadittavat opintosuoritukset

kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Curd & Cover (eds.): The Philosophy of Science: The Central Issues. Luvut I, II, III, VI ja IX

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet