Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1404 A3 Klassikkotutkimus 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen (TF) ja Eerik Lagerspetz (KF)

Osaamistavoitteet

Opiskelijan täytyy kurssin suoritettuaan hallita valitsemansa klassisen tekstin keskeiset argumentit ja ymmärtää kommentaarikirjallisuuden perusteella teoksen tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

Tutustuminen joihinkin filosofian klassisiin teksteihin sekä niitä kommentoivaan moderniin kirjallisuuteen.

Toteutustavat

Luentokurssi tai kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Hegel: Oikeusfilosofia ja Knowles: Hegel’s Philosophy of Right
  2. Hobbes: Leviathan ja Tuck: Hobbes
  3. Hume: A Treatise on Human Nature ja Garrett: Cognition and Commitment in Hume’s Philosophy
  4. Leibniz: Filosofisia tutkielmia ja Mates: The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language
  5. Nietzsche: Hyvän ja pahan tuolla puolen ja Moraalin alkuperästä ja Nehamas: Nietzsche: Life as Literature
  6. Platon: Valtio ja Pietarinen: Platonin filosofia
  7. Kant: Puhtaan järjen kritiikki ja Koistinen: Kant ja puhtaan järjen kritiikki
  8. Spinoza: Etiikka ja toinen seuraavista: Koistinen (ed.) The Cambridge Companion to Spinoza’s Ethics tai Viljanen: Spinoza’s Geometry of Power
  9. Descartes: Metafyysisiä mietiskelyjä ja Carriero: Between Two Worlds: A Reading of Descartes’s Meditations

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet